Het uiteenvallen van Europa is een natuurlijk proces.

Het laat enerzijds de behoefte zien aan kleinschaligheid, eerlijkheid, bevattelijkheid

en anderzijds het gerijpte bewustzijn dat genoeg heeft van al die megalomane ambities.

(Theije Twijnstra)

Leren is doorgaan met leren.

(Theije Twijnstra)

Niemand is in de grond van zijn wezen kwetsbaar.
Velen menen echter van wel of hebben er baat bij jou dit te laten geloven.
Inclusief jezelf.

(Theije Twijnstra)

De werkelijkheid voelt het zich meest thuis in de eenvoud.

(Theije Twijnstra)

Alleen bij een genoeg ‘te laat’ zal men leren op tijd te zijn.

(Theije Twijnstra)

Straks ben je verdacht omdat je te weinig online bent.

(Theije Twijnstra)

Wie de fysieke wereld tot zijn volledige werkelijkheid maakt,

verdwaalt in de illusie van zijn zelf gemaakte grens.

(Theije Twijnstra)

Geweld is het antwoord van degene die te weinig vragen heeft gesteld.

(Theije Twijnstra)

.

De verbluffend eenvoudige wijze

waarop we ons door goochelaars, oplichters en andere manipulators

voor de gek laten houden,

is het directe gevolg van onze fixatie op de materie als beeld van de werkelijkheid.

(Theije Twijnstra)

De logica van het bestaan wordt duidelijker in onze ontdekkingen dan in onze aanwezige kennis.

(Theije Twijnstra)