711_0237

.

Meer luisteren? Audio A – Z

Er zijn twee verhalen die we als richtsnoer kunnen nemen voor ons leven.

Beide te kennen en ze van elkaar te kunnen onderscheiden

maakt dat we per keer een keuze kunnen maken.

.

711_0234

.

Meer horen? Zie audio A – Z

Ons bewustzijn brengt ons precies daar

waar we het meest tot groei in staat zijn.

.

711_0233

Meer horen? Audio A – Z

Iedereen worstelt met het leven.

Of je het nu laat zien of niet.

Of het veel is of soms.

En daar is een goede reden voor.

.

Luister:    711_0230

Meer horen? Audio van A – Z

Vele invloeden komen dagelijks op ons af.

Hoe beter we de effecten op ons gedrag kunnen herkennen

hoe meer we kunnen kiezen voor wat we wel

en niet willen toelaten.

.

Er is niets of het gaat ons aan

.

711_0229

Over het geringe gebruik van innerlijke kennis

en onze gerichtheid op alles wat van buiten komt.

.

711_0227

Over het tijdelijke en blijvende.

.

711_0224

.

711_0223

Laten we ons voorbereiden op wat komen zal

door te begrijpen wat nu gaande is.

Niets komt zonder reden,

alles gaat via de keuzen die we maken.

.

711_0222

Hoe kunnen we onszelf bevrijden van vaste ideeën

en invloeden van buitenaf?

Hoe worden we weer ongehinderd in ons beleven?

;

711_0219