In een wereld waarin het vertrouwen in de politiek per dag afneemt
wordt niet stemmen verhoudingsgewijs betekenisvoller dan wel stemmen.

.
PS: ik heb gestemd met mijn afwezigheid.

.

Theije Twijnstra

Angst voorkomt het zicht op wat gaande is.
Werken aan je angst is daarom werken aan de helderheid van je waarneming.

.

Theije Twijnstra

Het is belangrijk helder te denken.
Helder denken betekent dat men zich iets kan voorstellen.
Of dat men zich iets herinnert
en dat kan vergelijken met wat nu speelt
waardoor een ontwikkeling of een stilstand tevoorschijn komt.

.

Helder denken heeft vele voordelen
en het niet ontwikkelen ervan
leidt tot veel verdriet, ontgoocheling, woede, strijd, onbegrepenheid.

.

Iemand stelt een euthanasieverklaring op.
Dit moet je doen als je nog gezond bent.
Als je nog goed kunt denken.
Dat is tenminste het idee.
Deze persoon stelt zich voor
dat als hij dement wordt en hij alles laat lopen,
geen enkele bijdrage of betekenis meer heeft te geven,
als een zombie in een stoel zit,
kwijlend, leeg, en vul zelf maar aan
wat je allemaal kunt bedenken
waardoor je besluit:
als het zover komt, wil ik er uit kunnen stappen.
Dat leg ik nu vast.
Nu ik gezond ben en helder kan denken.
Getekend: de bewust gezonde mens
die wil voorkomen dat hij zoiets zal moeten meemaken.

.

De werkelijkheid is echter anders.
Wanneer deze persoon inderdaad dement wordt,
verloopt dit proces heel geleidelijk.
Per keer wordt hij in de gelegenheid gesteld zich aan te passen.
Zich ermee te verzoenen,
blij te zijn met wat er nog wel is.
Dit geleidelijke, universele proces
wordt niet meegenomen in de afweging
die tot een euthanasieverklaring leidt.
Men stelt de tegenstelling tussen gezondheid nu
en aftakeling straks zo extreem mogelijk voor en tekent.

.

De gefaseerde ontwikkeling die ertussenin ligt
wordt niet overwogen
want dat zouden velen er niet meer uitkomen.
Ofwel: we maken de tegenstelling kunstmatig groot
opdat we nu tot een besluit kunnen komen.
Deze manier van denken kan leiden tot drama’s
zoals bij een mevrouw die een verklaring had opgesteld
maar op het moment van de euthanasie zo heftig protesteerde
dat de familie haar moest vasthouden
wilde de arts haar kunnen injecteren.
Een weerzinwekkend tafereel als uitkomst van een gedachte
die niet helder genoeg was uitgedacht.

.

Hoe te leren helder na te denken
in een maatschappij waarin vooral voor je gedacht wordt
en het eigen denken zo weinig mogelijk wordt gestimuleerd?

.

Door je per keer los te maken van alle invloeden,
ook van deze,
en jezelf de vraag te stellen:
wat wil ik?
Wat is de betekenis van mijn leven?
Mijn werkelijkheid?
Mijn toekomst?
Hoe wil ik begrijpen?
Deelnemen?
Hoe wil ik zijn?
Hoe wil ik kiezen?
Wat kies ik nu?
Wat heb ik nodig?
Welke contacten zijn waardevol
en welke ontnemen mijn tijd
omdat ze iemand nodig hebben om tegenaan te praten?

.

Helder denken leer je door vragen te stellen.
Vragen die in je opkomen.
Die voor jou van belang zijn.
En deze vragen stel je aan jezelf.
Aan niemand anders.
En dan leer je te luisteren
naar dat wat in je aanwezig is
en dat misschien wel of misschien niet antwoord geeft.
Maar vraag.
Hou niet op met vragen.
Vragen is leren denken.
Antwoorden zijn alleen goed
als ze je naar een nieuwe vraag brengen.
Verwerp de antwoorden die je behaaglijk laten voelen.
Die je achterover laten leunen.
Die je verzamelt om daarmee interessant over te komen.

.

Vraag.
Luister.
Verken je antwoorden door er nieuwe vragen van te maken.
Eindeloos.
Dag in dag uit.
Zo leer je helder te denken.
En te leven naar de waarde van jouw werkelijkheid.

.

(c) Theije Twijnstra

Als je een schat hebt gevonden, luidt meestal de eerste vraag: waar heb je die gevonden?
Weinigen zullen vragen: hoe heb je die gevonden?

.

Theije Twijnstra

Het is een farce te beweren,
meestal direct na een aanslag,
dat we moeten blijven opkomen voor onze waarden.
Om welke waarden gaat het dan?
Dat we uit 300 soorten pindakaas kunnen kiezen?
Of dat ons vlees steeds ‘diervriendelijker’ geproduceerd wordt?
Bovendien, onze zogenaamde waarde van de vrije meningsuiting
is allang ingeruild tegen nieuwe onuitgesproken taboes.

.

PS: De beste waarden zijn die welke nooit afgepakt kunnen worden

omdat je ze van binnenuit moet hebben opgebouwd:

vriendelijkheid, intelligentie, eigenheid.

.

Theije Twijnstra

In een wereld van complottheorieën en weerleggingen ervan
wordt het steeds onoverzichtelijker.
Wat is nog waar?
Wie kun je nog vertrouwen?
Wat zit erachter, waarin worden we misleid?
Welke belangen worden hier gediend?

.

De meest voorkomende reactie is een toenemend wantrouwen
tegenover autoriteiten en een groeiend cynisme als individuele bescherming.
De ideale combinatie voor verdere uitbouw
van al dan niet subtiele manipulatie
onder het mom van levensgemak, technische vooruitgang en persoonlijke ‘vrijheid’.

.

Maar altijd is er hoop
voor wie de onafhankelijkheid van zijn gedachten- en gevoelswereld wil uitbreiden.
De wereld verketteren of redden is deelnemen aan dezelfde illusie.
Maar de wereld in jezelf leren opbouwen
als de enige werkelijkheid waarvan jij de zuiverheid kunt bepalen,
stelt je in staat een nieuw evenwicht te ontwikkelen
tegenover al dit uiterlijke geweld.

.

De uiterlijke wereld wil je onophoudelijk bereiken en vormen,
kneden en sturen.
In je is de wereld die je nog helemaal kunt ontdekken.
Het evenwicht tussen beiden universa
vind je door per keer dieper in deze eigen wereld door te dringen,
daar jouw eigenheid en echtheid te veroveren
zodat de schijn buiten
als vanzelf door je gewijzigde aandacht
minder grip op jou zal hebben.

.

Niets is bemoedigender
dan een uitweg te voelen uit wat uitzichtloos lijkt te zijn.
Laat je niet deprimeren
door het alom aanwezige
maar verbind je meer en meer
met het enkele
dat zich in je
tot jouw wereld wil ontwikkelen.

.

(c) Theije Twijnstra

De grenzen waarbinnen we denken, worden bepaald door de onmogelijkheid ze te kunnen overschrijden.

.

Theije Twijnstra

Je wordt pas vrij als je elke tegenslag als het beste instrument ziet om die staat te kunnen bereiken.

.

Theije Twijnstra

Het verlangen van Catalonië naar meer autonomie
weerspiegelt een trend die onomkeerbaar zal blijken te zijn:
van grootschalig naar regionaal en lokaal,
van commerciële kwantiteit naar kleinschalige kwaliteit.
Het failliet van de oude kapitalistische en uniforme wereld
blijkt uit de reactie van de Spaanse regering:
onderdrukking, geweld en schijnsaamhorigheid met andere oudere witte mannen.

.

PS: Dan heeft de aanwezigheid van Trump toch nog een voordeel: de desintegratie van een wereldmacht.

.

Theije Twijnstra

Gezondheid is af te meten aan de kwaliteit van onze mentale en fysieke weerbaarheid
en aan ons vermogen tot zelfgenezing.

.

Theije Twijnstra