Hoe kan ik mijn keuzen weer terugkrijgen?

.

Uw keuzen weer terugkrijgen?

.

Ja, dat ik gevoeld heb:
dit heb ik helemaal zelf gekozen.
Nu ervaar ik vooral dat het niet mijn keuzen zijn.
Of maar een beetje van mij.
Maar ik wil de volle eigen keuze weer terugvinden.
Ik voel dat zoiets mogelijk moet zijn.

.

Kunt u aangeven hoe u nu uw keuzen beleeft?

.

Als oneigenlijk.
Ik kies een auto.
Ik doe dit heel gericht,
let op alle details zoals kosten, benzineverbruik,
milieubelasting, gemak, restwaarde,
en toch denk ik:
is dit mijn keuze?
Is dit niet de keuze die bijna iedereen maakt?
Begrijpt u wat ik bedoel?
Ik beleef mijn keuzen als inwisselbaar.
Het is niet duidelijk wie gekozen heeft.
Mijn keuze heeft geen afzender.

.

Heeft u ook een voorbeeld wanneer het wel uw keuze was?

.

Ik zou het niet weten.
Misschien ben ik te romantisch.
Maar bij elke keuze die ik maak,
voel ik een soort middelmaat.
Een niksigheid.
Misschien moet ik het anders vragen:
wat is een keuze in wezen volgens u?

.

Een keuze komt voort uit het gevoel
en wordt samengevat door het verstand.
Beide niveaus in bewustzijn moeten in elkaars verlengde liggen.
Veel keuzen missen de gevoelsondergrond,
de diepere motivatie vanuit het gevoelsleven.
Ze zijn vooral een verstandige samenvatting
zonder een diepere gevoelsgeldigheid.
Een keuze alleen vanuit het gevoel mist de verstaanbaarheid.
‘Ik voel het nu eenmaal zo,’
zegt men dan en bekommert zich niet
of een ander dat wel of niet begrijpt.
Ook dat is geen keuze
maar een onbelemmerde gevoelsuiting
die zich niets van anderen aantrekt
en daardoor snel eenzijdig of egocentrisch wordt.
Een goede keuze heeft beide elementen in zich.
Ze is zowel diep geworteld in het gevoel als bron
als dat ze duidelijk verstaanbaar is als vorm.

.

Misschien voel ik de keuze wel
maar niet diep genoeg om tot de juiste verstaanbaarheid te komen.
Eigenlijk voel ik dat ik helemaal geen auto zou moeten kopen.
Eigenlijk wil ik zo weinig mogelijk deelnemen
aan deze commerciële wereld.

.

U komt niet verder zonder uzelf te laten ervaren
wat uw woorden inhouden.
Vrijblijvend praten kan iedereen,
maar iets waarmaken vanuit het gevoel,
verstaanbaar en verantwoordelijk,
dat is iets geheel anders.

.

U bedoelt dat ik mezelf voor de gek houd?

.


Ik bedoel dat u uw gevoel de kans moet geven
om te midden van het concrete bestaan zichzelf te bewijzen.
Doe uw auto dan weg,
stap op de fiets of ga met de trein,
ervaar hoe het is.

.

Maar is dat een eigen keuze?
Dat doen ook al zo veel mensen.
Ik wil juist iets kiezen dat geheel van mij is.
Dat zo authentiek is dat mensen me daaraan kunnen herkennen.

.

U wilt herkend worden om uw keuzen?

.

Ja. Dat ze zo eigen zijn dat ze een handtekening worden.

.

De weg die u graag wilt gaan,
komt voort uit een rijp, doorleefd en begrepen gevoelsleven.
Dit uitgangspunt is alleen al zeldzaam.
Vervolgens zal dit gerijpte en uitzonderlijke gevoelsleven
de bijpassende intelligentie en vermogens tot vormgeving
moeten bezitten om de complexiteit van het gevoelde
zo weer te geven en zo te kunnen analyseren
dat ook zij die ernaar verlangen,
maar er nog veraf van zijn,
het kunnen begrijpen.
En wel zo begrijpen dat ze door deze uitleg
verlangend worden dit ook te kunnen.
En dit alles niet in een verleidelijke,
commerciële verpakking die meteen aanslaat,
maar op een wijze die recht doet aan de lange weg
die hieraan ten grondslag ligt
als aan de opwekkende gedachte
dat een ieder dit zal kunnen bereiken.

.

Ja, dat wil ik.

.

Begin dan bij het begin
en leer uw actuele keuzen analyseren
als de eerste oefening in vormgeving en verstaanbaarheid.
Daal vervolgens af in uw gevoelsleven om te achterhalen
wat daar leeft aan betrokkenheid,
intelligentie, diepte, aanraakbaarheid, eigenheid.

.

Ik schrijf alles op wat u zegt.

.

Dat moet u nu juist niet doen.

.

Waarom niet?

.

Omdat ik tegen u spreek en gedachten aanbied.
Ik spreek tegen uw gevoel en uw verstand,
beide niveaus registreren precies dat
wat ze nodig hebben voor dit moment.
Wanneer u schrijft terwijl ik spreek
bent u als een toerist die steeds foto’s en films maakt en niets beleeft.
Maak niet langer foto’s, wees erbij.
Laat het leven u rechtstreeks bereiken.
Laat het licht van een bewolkte dag,
een herfstdag of een lentedag,
laat elk soort licht door uw ogen naar binnengaan.
Koester de geluiden,
neem op wat er gebeurt,
verzamel vanuit uw oprechtheid alle ingrediënten
die in uw leven aanwezig zijn.
Het is uit deze openheid zonder voorwaarden te stellen,
die uw huidige keuzen zichtbaar en voelbaar zullen maken.
Eerst zult u moeten ontdekken
onder welke mantel uw keuzen zich bevinden
voordat u deze opzij kunt leggen om uw eigen,
diepere keuzen naar buiten te kunnen laten komen.
Waarom moet u nu huilen?

.

….

.

Laat het besef dat u nu raakt u de weg wijzen naar de volgende keuze.

.

(c) Theije Twijnstra

Waarom voelen zo veel mensen zich eenzaam?

.

Omdat er zo weinig aandacht is.

.

U bedoelt dat velen te weinig aandacht krijgen?

.

Ik bedoel dat maar weinig mensen tot aandacht geven in staat zijn.
Eenzaamheid is niet het gevolg van een gebrek aan aandacht ontvangen
maar van aandacht geven.
Wie in staat is tot het schenken van aandacht,
doet dit vanuit de rijkdom van zijn wezen.
Hij ziet dingen om zich heen,
hij merkt op hoe mensen reageren,
hoe hun uitstraling is,
hij is kortom aandachtig.
Wie aandachtig is,
is niet langer eenzaam,
zelfs al zou hij alleen maar eenzaamheid opmerken.
Dan nog zou hij het zelf niet voelen
maar naar wegen zoeken hoe hij anderen zou kunnen helpen.

.


Dus eenzaamheid is niet het gevolg van het gedrag van anderen
maar van je eigen vermogen tot het geven van aandacht?

.

Velen zijn afhankelijk van anderen.
Afhankelijkheid maakt eenzaam.
Want als de ander er niet is,
slaat de eigen kwetsbaarheid toe.
Beter is het daarom om de vraag te stellen:
als ik me eenzaam voel,
aan wat zal ik dan eens aandacht schenken?

.

Je moet het dus omdraaien?
Ik ben niet eenzaam,
ik maak mezelf eenzaam door te denken dat ik eenzaam ben.
Zodra ik aandacht aan iets geef, verdwijnt de eenzaamheid?

.

Zo is het.
Eenzaamheid is een sentimenteel begrip
dat meer met onbewustzijn te maken heeft
dan met weten waarover je het hebt.
Niemand hoeft zich eenzaam te voelen
zolang hij erkent dat er altijd iets is
waaraan je aandacht kunt geven.
Je kunt altijd vrijwilligerswerk doen,
je kunt altijd een hobby ontwikkelen,
je kunt altijd om je heen kijken en ontdekken
wie behoefte heeft aan een bezoekje of een kaartje.
Wie zich eenzaam voelt,
moet zich realiseren dat er velen zijn
die zich net zo eenzaam voelen.
Wat kan ik voor die mensen doen?
Zodra je actief met je eigen eenzaamheid leert omgaan,
verdwijnt deze.
Daarmee wordt duidelijk dat eenzaamheid iets is
dat niet wezenlijk bestaat.
Wie zijn aandacht verlegt van de eigen eenzaamheid
naar die van een ander, is niet meer eenzaam.

.

Maar vlucht je dan niet voor je eigen eenzaamheid?

.

Nee, want wie aandacht geeft aan een ander
zal iets moeten geven van zichzelf.
Elke vorm van bemoediging, een grapje, een verhaaltje,
vraagt iets van jezelf.
Te merken dat je dat hebt om te geven,
maakt je ook minder eenzaam.
Eenzaamheid wordt gemakkelijk overgebracht.
‘Die is altijd alleen,’ wordt er gezegd.
Dat is een negatieve aandacht.
Daarmee druk je iemand verder de eenzaamheid in.
Je kunt ook van dezelfde persoon zeggen:
die is altijd opgewekt, blijmoedig,
ze viert haar onafhankelijkheid.
Daarmee benadruk je haar vermogen alleen te kunnen zijn.
Om dit laatste te kunnen zeggen,
moet je dat eerst kunnen opmerken bij jezelf.
Om het zielige op te merken,
hoef je alleen maar zelfmedelijden te hebben.
Vanuit zelfmedelijden worden velen naar beneden beoordeeld.
Wie zelf sterk is,
beoordeelt mensen naar hun kracht.
Daarmee legt hij de aandacht op de sterkere eigenschappen van anderen.

.

Hoe vereenzamen we elkaar volgens u?

.

Door niet wezenlijk te zijn.

.

Wat is dat: wezenlijk zijn?

.

Wezenlijk zijn is je aandacht op het komende leggen.
Ik bedoel hiermee:
je kunt het heel moeilijk hebben,
je kunt je heel alleen, ziek en ellendig voelen.
Als je alle aandacht op dat wat zich nu voltrekt zou leggen,
is het moeilijk bemoedigend te zijn.
Er is immers alleen ellende op dit moment?
Als je dan iets bemoedigends zou willen zeggen,
zou het leeg, clichématig klinken,
geen betekenis hebben.
Maar als je je aandacht richt op het komende,
dat wat nog niet aanwezig is maar wel spoedig zal gebeuren,
kun je tegen die persoon,
hoe ellendig het nu ook is,
wel iets bemoedigends zeggen
omdat je voelt wat zijn actuele draagkracht
hem straks als oogst zal brengen.

.

Maar wat er komt kun je toch niet weten?

.

Wel als je geoefend bent in het aandacht geven.
Wie altijd aandacht geeft aan wat zich voltrekt,
heeft opgemerkt dat we ons altijd onderweg bevinden,
altijd gaan we ergens naar toe.
Wie dit principe heeft leren kennen,
weet ook dat wie klaagt en zuurt,
vol zelfmedelijden is en zich afhankelijk opstelt,
zich op datzelfde moment naar een nog moeilijker toekomst zal brengen,
terwijl degene die draagt en verdraagt,
lichtmoedig en aandacht gevend blijft,
ondanks alle levenszwaarte van het bestaan,
zich naar een toekomst brengt
die als een goede oogst van zijn heden zal zijn.

.

(c) Theije Twijnstra

Wat bepaalt je lot?

.

Je bedoelt de omstandigheden waarin je verkeert?

.

Ja, ook.
De omstandigheden, het verloop, alles wat in je leven gebeurt.
Wat veroorzaakt dat?
Waarom is de een arm en de ander welvarend?
Waarom leeft de een in oorlogsomstandigheden
en de ander in vrede en zorgeloosheid?

.

Ieder mens beleeft zichzelf.

.

Dat begrijp ik niet.

.

Ieder mens bevindt zich in omstandigheden
die overeenstemmen met zijn mogelijkheden tot groei.
Je bevindt je nooit in omstandigheden
die niet met je groei te maken hebben
of die onmogelijk zijn te gebruiken voor je groei.
Met andere woorden: hoe het ook is,
het is voor je groei dat het zo is en niet anders.

.

Maar als iemand zorgeloos, egoïstisch, anderen vernedert,
als iemand zo leeft,
dient dat dan ook zijn groei?

.

Wat we waarnemen is een moment.
Wanneer een trein aan ons voorbijgaat zoals bij een overweg,
zien we een stukje van de trein.
Meestal nog vaag ook vanwege de snelheid.
Zo is het ook met de omstandigheden en onze groei.
Dat iemand zorgeloos, egoïstisch en hoogmoedig leeft,
betekent niet dat hij niet kan groeien.
Iemand groeit altijd,
alleen wanneer het nog op die egocentrische manier gaat,
duwt hij de groei voor zich uit,
zoals een bulldozer een berg zand kan voortduwen.
Onontkoombaar zal hij wat hij nu veronachtzaamt
straks weer tegenkomen als pijnlijke ervaring,
als mogelijkheid waardoor hij dan in staat zal zijn
de eerder opgebouwde vertraging in groei
in grotere snelheid om te zetten.

.

Dus alles dient de groei.
Hoe het ook is.
Maar een kind in oorlogsomstandigheden?

.

Waarom zou dat anders zijn?
Omdat het een kind is?

.

Bijvoorbeeld.

.

Ook een kind bevindt zich te midden van zijn groei en levenswetten.
Wij oordelen over andere levensomstandigheden
vanuit de onze.
Iedereen die het slechter heeft dan wij
vinden we dat die een onrechtvaardig lot heeft.
Behalve als we vinden dat iemand het over zichzelf heeft afgeroepen.
Maar dat is alleen maar onze kortdurende waarneming.
Een kind in oorlogsomstandigheden
bevindt zich daar niet toevallig.
Toeval als verklarend begrip maakt de onrechtvaardigheid
tot een schijnwerkelijkheid.
Maar toeval noch onrechtvaardigheid kunnen wezenlijk bestaan
of de organisatie van het leven als geheel
zou onsamenhangend en zonder logica zijn.
Waar het onsamenhangend voorkomt,
ontmoeten we ons onbewustzijn,
ons beperkte doorzicht van de volledige werkelijkheid.

.

Maar wat moet dat arme kind
van die barre en wrede omstandigheden leren?

.

Dat is aan het kind voorbehouden.
Niet aan ons.
Mensen verkiezen in omstandigheden te leven
waarin vele nooit zouden willen leven.
Sommigen mensen leven in een onherbergzame natuur.
Volledig afgesloten van de rest.
Ze doen dat geheel vrijwillig.
Kunt u daarover oordelen of dit goed is of niet?

.

Nee, maar dat is zelf gekozen!
Dat kind heeft het er maar mee te doen.

.

Ook het oordeel over een keuze vraagt meer aandacht
dan de korte tijd die wij er meestal aan besteden.
Wat is een keuze?
Dat wat u als keuze erkent?
Is een onderbewuste keuze ook een keuze?
En zo ja, in welke verhouding staat deze dan
ten opzichte van een bewuste keuze?

.

Wat bedoelt u met een onderbewuste keuze?
Dat je niet weet dat je kiest of gekozen hebt?

.

Een keuze wordt op verschillende niveaus gemaakt.
Een onderbewuste keuze wordt onder meer gemaakt
in onze relatie met anderen.
Waarom trekken sommige mensen ons aan
terwijl anderen ons juist afstoten?
Het is het onderbewustzijn dat deze keuze maakt.

.

Maar wat is dat onderbewustzijn dan?

.

De diepere gevoelslaag van ons innerlijk
dat uit ons verleden,
zowel van dit als van eerdere levens,
is opgebouwd.
Vaak kiezen we vanuit dit deel van onze identiteit.
Eigenlijk alle belangrijke keuzen.
Ook de keuze waar je geboren wordt,
welke ouders je wilt ervaren,
ze komen uit de diepten van ons verleden voort.
En de reden dat we dit doen is altijd onze groei.
De groei van ons zelfweten.

.

Zelfweten?

.

Met zelfweten bedoel ik:
zo te kiezen dat je niet uit het overgenomene kiest,
het aangeprate of het ingewrevene
maar uit het zelfwetende deel van je innerlijk.

.

Dus dat kind wil daar zijn?

.

Niet vanuit zijn dagbewustzijn.
Vanuit dit niveau huilt hij, is hij bang, kruipt hij weg.
Dat is het deel dat we zien
en waarover we oordelen.
Maar op een dieper en onzichtbaar niveau
heeft hij voor dit soort bestaan gekozen om te leren,
om te herstellen, om goed te maken, welke reden hij ook heeft.

.

Dus het lot waarin je leeft heb je zelf gekozen?

.

Het is alleen deze conclusie
die tot de meest verregaande en indringende vragen aanzet.
Elke andere verklaring
waarin het toeval of andere onvoorspelbare invloeden worden aangewezen,
ontnemen ons de kans om door te dringen
tot de geheimen van het leven.

.

Hoe bedoelt u dat?

.

Wie uit durft te gaan van de logica die in alles aanwezig is,
ook al begrijpt hij er op dat moment nog niets van,
scherpt zichzelf maximaal
tot het stellen van vragen en het speuren naar antwoorden
waar het toeval hem deze ontdekkingstocht zou ontnemen.
Wie de logica aandurft,
durft de ontraadseling van elk geheim aan.

.

(c) Theije Twijnstra

Op 1 januari 2019 zijn bijna alle boeken in Nederland duurder geworden.

Het gevolg van een BIW-verhoging van 6% naar 9% en een mogelijke

prijsaanpassing die velen langs deze weg doorvoeren.

Bij uitgeverij Voltare blijven de prijzen echter ongewijzigd

waardoor al onze uitgaven, waar u ze ook bestelt,

dezelfde verkoopprijs hebben als in voorgaande jaren.

Voltare wenst haar donateurs,
lezers en bezoekers van deze site
een jaar van vriendelijkheid, intelligentie en daadkracht.

(5)

Alleen als bewustzijn in gelijke mate uit kennis én liefde bestaat, is er sprake van intelligentie.

.

(c) Theije Twijnstra

(4)

Aan wat je hebt achtergelaten kun je aflezen waarin je vooruit bent gegaan.

.

(c) Theije Twijnstra

(3)

In onze afbraak zijn we duizenden keren geweest.
Door onze negatieve keuzen.
Door ons egoïsme.
Door onze uitleving.

;

In de opbouw zullen we duizenden keren moeten zijn.
Met ons vertrouwen.
Met onze inzet.
Met onze aanvaarding.

.

En als we deze reis hebben volbracht,
komt de eerste keuze opnieuw:
afbraak of opbouw?

.

(c) Theije Twijnstra

(2)

Gebruik meer tijd voor waarnemen dan voor commentaar.

.

(c) Theije Twijnstra

(1)

Aanvaarding leidt tot meer genezing dan verzet of strijd.

.

(c) Theije Twijnstra