Voltare is een onafhankelijke organisatie die speciaal in het leven is geroepen om exclusief de visie en het werk van Theije Twijnstra in de openbaarheid te brengen.
Dit gebeurt enerzijds door het uitgeven van boeken, het publiceren van teksten zoals op deze website en het produceren van videofragmenten, en anderzijds door het ontwikkelen en verzorgen van bijeenkomsten.
.

Voltare is een Italiaans woord en betekent zoveel als: iets zichtbaar maken wat daarvoor nog niet zichtbaar was.
Het verwoordt in al zijn eenvoud de taak die Voltare zichzelf heeft gesteld.

.

Voltare is op geen enkele wijze (moreel noch financieel) verbonden met welke andere organisatie ook.
De enigen die ons steunen zijn particuliere donateurs. Op dit moment zijn dat er 15.
Hun maandelijkse bijdragen variëren van 10 tot 25 euro per maand.

.

Voltare is van mening dat de visie van Theije Twijnstra een kwaliteit bezit die een bredere belangstelling rechtvaardigt.
Daarnaast wil ze het werk zodanig beschermen dat het ook na de dood van de schrijver in zijn geest zal worden beheerd en verspreid.

K.

.

Klik hier voor de meest recente bijdrage.

.

Theije Twijnstra:

Hier is een deel van het werk afgebeeld dat klaar ligt voor publicatie.

Voor mij zie ik een taak: duidelijk maken dat het leven een logica in zich heeft.
Een verband, een consequentie die ons wil helpen onszelf te aanvaarden en

de onbegrijpelijke wijsheid en intelligentie van het lot te doorgronden.
Dat kan door aandacht, openheid en vastberadenheid.
In mij voel ik een opdracht: de mensen vertellen dat een ieder van ons in innerlijke zin volkomen zelfvoorzienend is.
In onszelf ligt de kiem, de route en de vervulling.

De ander inspireren op zoek te gaan naar deze kiem en hem te stuwen in de richting van zijn persoonlijke en maatschappelijke vervulling ervaar ik als de beste bijdrage die ik aan anderen en aan mezelf kan geven.

.

Deze website

.

Deze website bevat zeer veel levenskennis.

We wensen u veel inzichten en ontdekkingen toe.

.

Contact

Per post bereikbaar via:
Drentesingel 15
6835 HG Arnhem

Per email bereikbaar via:
info@voltare.nl

Per telefoon bereikbaar via:
026-327 35 85

.

Overige gegevens

Uitgever: Joan Brands

Bank: NL48ABNA 044.76.80.498

BTW-nr: 0936.55.071.B.01

BTW-id: NL0011343617B25

KvK.: 09145869

Deze website is ontworpen en gemaakt door Tj’ièn Twijnstra.